КАК РАБОТИ?

ТРИМА ПРИЯТЕЛИ
(ЗЪБИ + ПЛАКИ + САЛИ)

Както зъбът, така и плаката са отрицателно заредени от природата.
Това е слюнка с положително заредени Ca йони, които обвързват двете заедно упорито.

СИЛАТА НА ЙОНИЗАЦИЯТА

IONIC KISS ™ йонна четка за зъби генерира отрицателно йонно поле, което привлича свързващия агент.
В резултат връзката се отслабва, повърхността на зъбите и плаката се отблъскват, което прави отстраняването на плаката по-лесно.