HUR FUNGERAR DET?

TRE VÄNNER
(TÄNDER + PLACK + SALIV)

Både tand och plack är negativt laddade av naturen.
Det är saliv med positivt laddade Ca-joner som binder de två ihop envis.

IONISERINGSVERKET

IONIC KISS ™ jonisk tandborste genererar ett negativt jonfält som lockar bindemedlet borta.
Som ett resultat är bindningen försvagad, tandytan och placket stöter nu på varandra vilket gör det lättare att ta bort plack.